Technische Details


Wanneer je een lichtkoepel kiest, zijn er verschillende technische details waar je rekening mee moet houden. Hier is een korte uitleg van enkele belangrijke specificaties:
U-waarde

Meet de warmtedoorgang van de lichtkoepel.Hoe lager de waarde, hoe beter de isolatie.

De U(up)-waarde, of thermische transmissie, meet de hoeveelheid warmte die door de opstand gaat. Dit is een indicatie van de isolatie-eigenschappen van de opstand. Een lagere U(up)-waarde betekent dat de opstand beter isoleert en dus minder warmte verloren laat gaan. Dit is vooral belangrijk in koudere klimaten of waar energie-efficiëntie een prioriteit is.

PVC & Polyester Opstanden

PVC opstanden Uup-waarde
PVC 16/20 EP 0,89 W/m2K
PVC 16/00 1,00 W/m2K
PVC 20/00 EP & 20/00 EP-S 0,64 W/m2K
PVC 30/20 1,00 W/m2K
PVC 35/30 0,86 W/m2K
Polyester opstanden Uup-waarde
Polyester PO15/25 1,32 W/m2K
Polyester PO15/20 - PO30/20 - PO50/20 0,80 W/m2K
Polyester PO30 EP60 0,35 W/m2K
Polyester PO30 EP100 0,23 W/m2K
Polyester PO30/00 - PO50/00 0,80 W/m2K

Uup-waarde: U(upstand) of isolatiewaarde van de opstand volgens EN 1873:2014 en bepaald met EN 10077-2:2012 *volgens EN 1873:2014 en bepaald met EN ISO 12567-2